Dammbindning ger hållbara grusvägar

Vägsalt för bättre miljö

Genom att binda de minsta partiklarna till vägytan med hjälp av vägsalt håller vi miljön runt våra grusvägar fria från damm. Vägarna blir säkrare och behagligare att köra på samtidigt som kostnader för vägunderhåll minskar drastiskt. Kalciumklorid är det enkla och kostnadseffektiva alternativet, med dubbelt så bra effekt som magnesiumklorid.

Varför använda 2 säckar när 1 gör jobbet?

CC road® – kalciumklorid från TETRA Chemicals – har högre aktiv substans än något annat dammbindningsmedel, hela 77 procent. Det kan jämföras med magnesiumklorid som säljs med bara 47 procent aktiv substans. Dessutom binder kalcium starkare till fukten och därmed till dammet. Det innebär att CC road® är det mest effektiva alternativet, inte minst när det gäller kostnader. CC road® ger bäst långtidsverkan och är den produkt som ger flest meter dammbunden väg per ton.

Aktuellt

Dammbindning – lönsamt i längden
Läs artikeln i Åkeri & Entreprenad april 2016

CC road® i Åkeri & Transport
Läs artikeln i Å&T nr 3-2015

CC road® i Trafikmagasinet
Läs artikeln från Trafikmagasinet

Hög tid för dammbindning
Läs artikeln “Hög tid för dammbindning” – ur Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning No2 2014

Dammbindning med CC road® flingor
Se filmen där CC road® sprids på grusvägar

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Kontakta Sven Meijer, specialist på dammbindning.
042-453 27 77
smeijer@tetrachemicals.com